Sevinç Abla © 2015  

Dil, dans ve müzik çocuğun birbirinden ayırmadığı hareket alanıdır. Bu noktadan hareketle Orff yaklaşımı ile yaptığımız müzik derslerinin amacı: bireysel yaratıcılık yoluyla estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesidir. Orff eğitimi için önemli olan içinde var olan müziği ve müzik yapma duygusunu, en temel ve saf haliyle dışa vurabilmesidir. Biz bunun için ilk aşama olarak çocuğun kendi potansiyelinin farkına varmasını ve bunu geliştirmesini sağlayarak çocuğun gruba katkıda bulunmasını ve sosyalleşmesini sağlıyoruz. Daha sonraki aşamada da; doğru nefes alıp vermelerini, ritim duygularını, basit enstrümanları tanıtarak ve kullandırarak geliştirmeye çalışıyoruz.

 

ORFF METODU İLE MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik eğitiminin çocuklar üzerindeki faydaları:

 

-Çocuğun duyularını geliştirir. Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya  

hazırlıkta önemli beceriler kazanır.

 

-Şarkı söylerken yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenir bunları tekrar ederken düzgün konuşmayı

benimser ve dili gelişir.

 

-Sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde söylemeyi öğrenir, yani diksiyonu gelişir.

 

-Tekerleme ve saymacalar söylerken dil çevikliği kazanır, akıcı konuşma becerisi ve alışkanlığı gelişir.

 

-Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve

davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.

 

-Grup çalışmalarında içine kapanık bir çocuk, grup içinde rahatlamayı, dikkati üzerine çekmeden

başkalarıyla beraber olmayı, hata yapmaktan korkmadan denemeyi, etkin iletişim kurmayı öğrenir.

Aynı zamanda özel yetenekleri olan bir çocuk, solo çalışmalarında grup içinde sivrilme olanağı bulur.

 

-Grup içinde şarkı söylerken veya müzik eşliğinde hareket ederken, arkadaşlarıyla uyum içinde olmayı

öğrenir (Birlikte başlama ve bitirme, seslerin yüksekliğine ritme uyma, etrafını dinleme, müzik

işaretlerini uygulama vb.). Böylece birlikte iş yapmanın toplumla uyum içinde olmayı gerektirdiğini

kavrar ve disiplin alışkanlığı kazanır.

 

-Çocuk kendi kültür ve geleneklerimizi müzik ve danslarımızla tanır; vatan, ulus, bayrak duyguları

gelişir.

 

-Estetiğe yönelir ve çevresine karşı duyarlı olur.

 

-Yaratıcılığı güdülenir, esnekliği artar ve yeni deneyimlere yönelir.

 

-Sesini, kulağını ve zevkini geliştirir. Doğru duymayı, denetlemeyi ve kullanmayı, güzel müziği ayırt etmeyi öğrenir.

 

-Şarkı söylerken "soluk alıp vermeyi denetleme" becerisi kazanır ve akciğerleri gelişir.

 

-Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları kullanırken, müzik eşliğinde hareket ederken, koordinasyonu, küçük ve büyük kasları gelişir, bu da fiziksel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde etkiler.

 
X

Şifreniz:

Yanlış Şifre Girdiniz.