Sevinç Abla © 2015  

Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Sınıfta daha etkili öğrenim fırsatları yaratmak için tasarlanmış projeler, konu ve kapsam bakımından çok çeşitli olabilir ve bir çok sınıfa dağıtılabilir.

Proje yaklaşımının genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır.

Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

- Pratik deneyimler kazandırır.

- Gerçek yaşam koşulları altında sınanmaya olanak verir.

- Motivasyonu artırır, yeni ilgi alanları yaratır.

- Öğrenciler 'Ne' ve 'Niçin' sorularının cevabını daha iyi anlayabilirler.

- Öğrenciye başarma duygusunu tattırır.

- Öğrencilere kendi kararlarını almayı öğretir.

- Hem yavaş öğrenen hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılır.

- Proje başarı ile tamamlandığında öğrencinin kendine güveni artar.

- Çoklu zeka uygulamaları için oldukça uygun bir yöntemdir.

- İletişim türlerinin çok çeşitli şekillerini kullanmayı gerektirir.

- Öğrencilere kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarını gösterir.

- Öğrencilerde yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini ileri düzeyde geliştirir.

- Öğrencileri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda geliştirir.

PROJE TABANLI EĞİTİM

PROJE TABANLI EĞİTİMİN KAZANIMLARI

 
X

Şifreniz:

Yanlış Şifre Girdiniz.